Dette er hjemmesiden for

Siri og Hennings minnefond

Siri og Hennings minnefond arbeider med forebyggende holdningsskapende arbeid innenfor trafikksikkerhet. Dette skjer gjennom å


  • Bistå ungdom med førerutvikling for sikrere ferdsel
  • Skape arenaer til ungdomsaktiviteter rundt kjøretøyets bruk og vedlikehold

    Arbeidet ble satt igang av personer med tilknytning til Siri og Henning som omkom i en tragisk trafikkulykke ved Ask utenfor Hønefoss den 19. november 2005